Hírek

Ebenezer körút

Meghívó Ebenezer körút 2022. június 7-12 Az EBENEZER OPERATION EXODUS egy olyan keresztény szervezet, amely a bibliai próféciákra figyelemmel segít a zsidóknak hazatérni Izraelbe. A mennyei Atya a szervezet megalakulását a Szovjetunió felbomlására időzítette, amelynek utódállamaiból a legnagyobb hazatelepülési hullám zajlott le az 1990-es években….
Olvasd tovább

Felhívás a menekültek támogatására

Felhívás a menekültek támogatására Kedves Testvérek! A keresztény hátterű Ebenezer Operation Exodus Magyarország Egyesület kéréssel fordul mindazokhoz, akik az ukrán-orosz háború miatt kialakult helyzetben a menekülteken szeretnének segíteni.  Az Egyesület a zsidók hazatelepülésének elősegítését tűzte ki célul és a bibliai próféciák tükrében így akarja cselekedetekben…
Olvasd tovább

ALIJA DÖNTÉSI IDŐ

És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról. Ézsaiás 57,14A gonoszság és a törvénytelenségek egyre riasztóbb megjelenésének vagyunk tanúi világszerte, beleértve az USA-t is. Úgy tűnik, hogy a kormányok nyíltan dacolnak Istennel, és a nemzetek a mély gyűlölet…
Olvasd tovább

Szívek dobbannak meg az alijázókért

“Az ÚR pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsemőket…»2Mózes 3,7-8 Amikor az Úr Mózesnek adta azt az elhívást, hogy vezesse ki Izrael népét Egyiptomból, világossá tette, hogy súlyos ítéletek sorára lesz…
Olvasd tovább

Imalevél

“Akkor Sámuel fogott egy követ, és felállította Mizpa és Szeán között, és elnevezte Eben-Ezernek, és így szólt: “Eddig segített rajtunk az Úr”.1 Sámuel 7:12 A kazahsztáni helyzet aktualizálása Most, hogy Vadimnak sikerült felvennie a kapcsolatot Zhannával , a helyi bázisunk vezetőjével Kazahsztánban, a következőket tudjukelmondani:…
Olvasd tovább

Izrael: Isten eszköze a megváltásért

Jézus azt mondta a samáriai asszonynak:«az üdvösség a zsidók közül támad» (János 4,22). Pál kinyilvánította: «akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint» (Rómaiak…
Olvasd tovább

Imatéma

“Sürgős imakérés: Az újdelhi Bnei Manasse közül 36-nak pozitív covid eredménye lett, így ők és családtagjaik – összesen 115 ember – nem tudnak hétfőn alijázni. 2 hétig karanténba kell vonulniuk. Ehelyett hétfőn csak azt a 160-at vihetik Izraelbe, akinek negatív az eredménye ….. Ez azt…
Olvasd tovább