Imalevél

“Akkor Sámuel fogott egy követ, és felállította Mizpa és Szeán között, és elnevezte Eben-Ezernek, és így szólt: “Eddig segített rajtunk az Úr”.
1 Sámuel 7:12

A kazahsztáni helyzet aktualizálása

Most, hogy Vadimnak sikerült felvennie a kapcsolatot Zhannával , a helyi bázisunk vezetőjével Kazahsztánban, a következőket tudjukelmondani:

Az elmúlt napokban zavargások voltak Almaty városában. Zhanna jelentése szerint a helyzet jelenleg többé-kevésbé megnyugodott, de a kijárási tilalmat Almatiban és néhány más nagyvárosban meghosszabbították, és az élelmiszerellátás is erősen korlátozott.

Január 16-án, vasárnapra terveznek egy Olim-járatot, amelyre akár 16 Olim is készülhet. Lesznek csatlakozó járatok, először Almatiból Minszkbe (Fehéroroszország), majd egy másik járat Minszkből Tel-Avivba.

Kérjük, imádkozzanak velünk :

Néhány Olim január 14-én vonattal érkezik Almatiba a távoli területekről. Kérjük, imádkozzatok Isten segítségéért az útjukra és az életükre is. A helyzet még messze nem békés, és még nem világos, hogy lesznek-e korlátozások a vonatközlekedésben.
Az Ebenezer szokás szerint szállást biztosít az érkező Olimok számára. Imádkozzatok Isten bölcsességéért, hogy el tudjuk szállásolni  őket, és tudjunk gondoskodni a biztonságukért.
Minden Olimnak negatív COVID-tesztet kell bemutatnia repülés előtt, de a zavargások miatt most minden orvosi laboratórium zárva van, így nem világos, hogyan lehet teljesíteni ezt a követelményt. Kérlek, imádkozzatok, hogy Isten által megoldást találjunk.
Kérlek, imádkozzatok Isten segítségéért a csapatainkért és az Olimokért, akiket a repülőtérre viszünk.

Bizonyságot teszünk és hirdetjük – eddig a pontig az Úr segített minket!

Dicsőüljön az Ő neve még inkább a kazahsztáni helyzetben.

Áldással és köszönettel az imáitokért,
Vadim


Ebenezer Operation Exodus 2021. november-december nemzetközi imalevél

A TE NEVED ÉS A TE DICSŐSÉGED A MI SZÍVÜNK VÁGYA

„11 De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre: Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét?

12 Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Kettéhasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának.

13 Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem botlottak. 14 Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke.

Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak.” (Ézsaiás 63:11-14)

Ézsaiás 63 szerint Isten “örök dicsőséget és dicsőséges nevet” szerzett, amikor kivezette a zsidó népet Egyiptomból a Vörös-tengeren át az Ígéret Földjére. A Kivonulás könyvében szereplő tömeges alijázás és a föld birtokbavétele tudatosította a környező nemzetekben Izrael Istenének nagyságát. Isten nem változott (Zsidók 13:5). Még mindig azt akarja, hogy a nemzetek megértsék, ki Ő és milyen nagyszerű. Isten úgy döntött, hogy ezt az alija, Izraelföldjének birtokbavétele és a zsidók szemének Messiásukra való felnyitása révén teszi.

„8 Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, neved dicséretére vágyott a lelkünk. 9 Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged.” (Ézsaiás 26:8-9a)

A szeptember-októberi nemzetközi imalevélben Isten felhívását vizsgáltuk, hogy mélyebben járjunk közben az Úrnál az alijázás negyedik hullámáért. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért.” (Róma 8:26-27). Isten “örök dicsőséget akar szerezni” (Ézsaiás 63) és “dicsőséges nevet akar szerezni magának” (Ézsaiás 26).

Az “Ő nevét és dicsőségét” szívünk vágyává teszi, hogy fenntartás nélkül átadjuk magunkat az imádságnak és közbenjárásnak.

Valóban, át fogja alakítani a szellemünket (Róma 12:1-2), amikor testünket élő áldozatként felajánljuk neki. Ennek az átalakulásnak az az eredménye, hogy elveszítjük testi vágyainkat, és újra megtaláljuk szívünkben az Ő szívének vágyait. Ahogy várunk rá, imádkozunk, közbenjárunk a Szellemben, és meghallgatjuk az Ő szavát Izraelről és az alijáról, egyre hatékonyabbak leszünk imatársként, hogy az alija hullámát előidézzük. Ennek a tömeges alijának az eredményeiről olvashatunk:

„8 Kik ezek, akik úgy repülnek, mint a felhő, és mint dúcaikhoz a galambok? 9 Csak szavamra várnak a szigetek, élükön a Tarsís-hajók, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt Istened, az Úr nevének dicsőségére, Izráel Szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged.” (Ézsaiás 60:8-9)

„21 Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország; facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely dicsőségemet hirdeti.” (Ézsaiás 60:21)

Nemrégiben látomásom volt egy folyóról.

Körülbelül 18 hónappal ezelőtt egy gyülekezeti imaórán voltam, és az Úr látomást adott a lelkipásztorunknak egy folyóról.

Ugyanabban az időben egy meglehetősen drámai látomásom volt egy folyó életre keltéséről.

Nagyon hangos zúgással kezdődött a szellememben – egy földalatti alagútban nagyon gyorsan áramló friss víz zúgásával.

Aztán a folyóban találtam magam. Kinyújtottam a kezem, és szellemben megérintettem a falakat. A falak egyenetlenek, de simák voltak, és fehér mészkőből készültek.

Tudtam, hogy a víz tiszta (nem szennyezett), és hogy előbb-utóbb a felszínre fog jönni.

„5 Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.” (Zsoltárok 46:5)

„1 Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” (Joel 3:1)

Isten trónjától tehát tiszta, szent és életet adó folyam folyik. Néha a folyó a föld alatt volt, és nem láttuk, vagy nem tudtuk könnyen elérni.

A történelem során azonban ébredésekben tört ki (Joel 2:28), és sokakat vezetett üdvösségre.

A folyó előbb-utóbb újra felszínre kerül. Sok pogány üdvözülni fog, sok zsidó alijázni fog, és megismeri Izrael Istenét, és Izrael Isten dicsőségét fogja tükrözni.

Ezeken a dolgokon keresztül Isten “örök dicsőséget nyer magának” és “örökkévaló nevet szerez magának”, ahogyan Mózessel is tette az Egyiptomból való alijakor.

Mint ahogy a Zsoltárok 46:11-ben olvassuk:

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!”

Ha várunk Istenre, akkor Ő beszélni fog hozzánk, és megmutatja nekünk, “ami még jönni fog”

(János 16:13). Ezután céltudatosan imádkozhatunk, és biztosak lehetünk abban, hogy Isten meghallgatja imáinkat.

Kérjük és várjuk lelkesen, hogy a szívünkben mélyebb kinyilatkoztatást kapjunk arról, hogy mit jelent az Ő nevét viselni.

Kérjük Istentől az Ő Igéjét. Járjunk az Ő tanításainak útján (Ézsaiás 26:8), és imádkozzunk azzal a várakozással, hogy a Szent Szellem vezet minket, motivál minket, és segít, hogy a Szent Szellem közbenjárásával imádkozzunk.

Nézzünk a természetesen túl a természetfelettibe, és növekedjünk a hitben az alijázás negyedik nagy hullámával kapcsolatban, annak minden következményével együtt.

Phil Lumley__