ALIJA DÖNTÉSI IDŐ

NEW YORK, UNITED STATES -Palesztina-párti, Izrael-ellenes tüntetők május 15-én tüntetést tartanak New Yorkban, Izrael és a Hamász között folytatott harcok során a Gázai övezetben.

És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról. Ézsaiás 57,14
A gonoszság és a törvénytelenségek egyre riasztóbb megjelenésének vagyunk tanúi világszerte, beleértve az USA-t is. Úgy tűnik, hogy a kormányok nyíltan dacolnak Istennel, és a nemzetek a mély gyűlölet és az erőszakos bűncselekmények fokozódását tapasztalják.
Az antiszemitizmus egyre elterjedtebb Amerikában és a föld más részein is. Ezért sürgető, hogy szembesüljenek ezzel az Izraelen kívül élő zsidók is. Ez az, amit már nem hagyhatnak tovább figyelmen kívül! Imádkozunk, hogy az amerikai zsidók rájöjjenek, hogy itt az ideje az alijának. Izrael az örökségük és a legbiztonságosabb hely számukra.
Az USA-ban végzett munkánkat, az ellenállás közepette is folytatjuk, mert Isten azt parancsolja nekünk, hogy legyünk erősek, bátrak és türelmesek, amikor szolgálunk neki ezekben a veszélyes időkben. Az aliját nem állítják meg! Minden látszat ellenére, a nemzetünktől Izraelig tartó alija utak lelki építkezése növekszik. Maga az Úr, az építőmester – Olyan módon építi és terjeszti az utakat, amilyeneket még nem látunk! Felhívja és arra biztatja népét, hogy «Menjetek át, menjetek át a kapukon …» (Ézsaiás 62,10)

2021 első néhány hónapjában az Exodus USA hadműveletben 300% -kal nőtt azok száma, akik anyagi segítséget kértek egy alijához. Sok imára van szükség az olimok vígasztalására és bátorítására. Jelentős kihívásokkal néznek szembe e folyamat során mind az USA-ban, mind Izraelben. Bizonyságtételeik mindannyiunk számára nagy bátorítást jelentenek!
Justine, egy bátor fiatal nő, aki úgy döntött, hogy azonosul Izrael nemzetével és népével. Azt mondta nekünk, hogy «úgy érzem, mintha családban lennék e nemzet embereivel, akik úgy tűnik, hogy eredendően megértenek engem és a családom történetét.»
Csatlakozunk imáinkkal mindazokhoz, akik arra vannak elhívva, nemzeteikből, hogy segítsék az aliját! Nyilatkozzuk továbbra is ki, Isten prófétai Igéjének hatalmát, amely elhárít minden akadályt, népe útjából. Istené legyen minden dicsőség és dicséret.